čtvrtek 21. února 2013

PŘIVLASTŇOVACÍ VAZBY/ İZAFET

Slovní spojení dvou podstatných jmen, z nichž první slouží k upřesnění druhého.

· İZAFET 1.TYPU

Vazba označující vlastnictví


· İZAFET 2.TYPU

Vazba označující charakteristiku


· İZAFET 3.TYPU

Vazba označující materiál

İZAFET  1.TYPU
Označuje komu patří předmět, osoba, věc atd.
Do češtiny se překládá přídavným jménem nebo genitivem.
První pods.jm přijímá koncovku genitivu. Druhé pods.jm. sufix 3.os(3.os.j.č. přípony přivlastňovací).
Je-li některý člen vazby v mn.č., přijímá nejprve znak mn.č.
Příklad
MALÍŘŮV OBRAZ
RESSAMIN TABLOSU
KONCOVKY PRO PRVNÍ PODS.JM.

KONCOVKY PRO DRUHÉ PODS.JM.

-IN,-NIN

-I,SI

-İN,-NİN

-İ,Sİ

-UN,NUN

-U,-SU

-ÜN,NÜN

-Ü,SÜ

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU

(-IN,-İN,-UN,-ÜN)

(-I,-İ,-U,-Ü)

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU

(-NIN,-NİN,-NUN,NÜN)

(-SI,-Sİ,-SU,-SÜ)
Další příklady

Çocuk ilaç-çocuğun ilacı


Koltuk renk-koltuğun rengi
Doktor ad-doktorun adı
Kadın yaş-kadının yaşı
Ev sahip-evin sahibi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! p-b, ç-c, t-d, k-ğ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!Mezi oběma substantivy mohou stát upřesňující slova!!!
Öğretmenin açık defteri.
İZAFET  2.TYPU
Charakterizuje, k čemu slouží předmět-zaměstnání osob, přezdívky,názvy měst,řek,hor atd.
První pods.jm. nepřijímá žádnou koncovku.
Druhé pods.jm. sufix 3.os(3.os.j.č. přípony přivlastňovací).
U 2.typu izafetu nelze vkládat mezi obě substantiva upřesňující slova.
 DĚTSKÝ POKOJ
ÇOCUK ODASI

KONCOVKY PRO PRVNÍ PODS.JM.

KONCOVKY PRO DRUHÉ PODS.JM.


-I,SI


-İ,Sİ


-U,-SU


-Ü,SÜ


POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU


(-I,-İ,-U,-Ü)


POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU


(-SI,-Sİ,-SU,-SÜ)
Další příklady:
Erkek  çorabı-pánské ponožky
Kadın çantası-dámská kabelka
Polis köpeği-policejní pes
POZOR!
V názvech vesnic,měst,ulic,řek,pohoří atd. Je turecký slovosled přesně opačný než český.
Ankara  şehri-město Ankara
Tuna nehri-řeka Dunaj
POZOR!
Stojí-li před izafetovou konstrukcí přivl.zájmeno spojuje se místo sufixu 3.osoby, příslušná koncovka.
YEMEK ODASI-----------BİZİM YEMEK ODAMIZ
İZAFET  3.TYPU
Označuje z čeho je předmět vyroben.
Ani jedno pods.jm. nepřijímá žádné přípony.
U 3.typu izafetu nelze vkládat mezi substantiva upřesňující slova.
Příklad
Demir kapı-železné dveře
Taş köprü-kamenný most
Cam bardak-sklenička

Žádné komentáře: