pátek 11. srpna 2017

Günün Kelimesi-pojďme spolu procvičovat!

Merhaba arkadaşlar!

Sama vím, jak je těžké se každý den aspoň na chvilku donutit a sednout si nad jakékoliv učení. Pro své studenty turečtiny jsem před pár lety dala dohromady set úkolů, které jsem jim posílala každý den:) Proto tento soubor úkolů dostal název Günün Kelimesi.
Myslím, že nastal čas mé dítě poslat do světa:)

 

Co je Günün Kelimesi:

Günün Kelimesi vzniklo pro potřebu mých studentů, kteří potřebovali víc procvičovat, ale bylo pro nich těžké si najít během týdne, mimo naše společné lekce čas a procvičovat samostatně.
Günün Kelimesi je soubor úkolů, které jsou studentovi posílány 3x týdně na jeho e-mail.
Vypracované úkoly jsou pak individuálně zkontrolovány a přeposíláný zpět na opravu.

Komu je toto procvičování určeno:

Tento typ procvičování je určen všem, kteří by si rádi procvičili nebo zopakovali gramatiku a k tomu si rozšířili slovní zásobu.
Procvičování je rozděleno na 3 skupiny:
 1. začátečník 1

  – student má znalost pouze základní gramatiky a zatím neumí tvořit věty se slovesy v přítomém čase (tvoření množného čísla, ukazovací zájmena, tvoření jednoduchých vět, tvoření otázky, používání VAR a YOK)

 2. začátečník 2

  – student umí tvořit věty se slovesy v přítomném čase, umí používat pádové přípony (dativ, lokativ, ablativ. akuzativ a instrumentál), umí používat přivlastňovací přípony a rozkazovací způsob a sloveso být

 3. začátečník 3

   – student má znalosti A1, umí používat přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, pádové přípony, přivlastňovací přípony, sloveso být a rozkazovací způsob

 4. mírně pokročilí

  – student má znalost A2, umí používat aorist, minulý čas průběhový, modální sloveso moci …

 

Máte o Günün Kelimesi zájem?
 
Celý set nebo 1. cvičení  zdarma můžete  objednat  zde:
 
 
 

Žádné komentáře: