neděle 12. června 2016

e-mail od Kamily

Prosím slečnu/paní Kamilu, která mi dnes psala e-mail ať mi napíše ještě jednou. Bohužel je v uvedeném emailu chyba, proto vám nemůžu odepsat. Děkuji

čtvrtek 2. června 2016

SLOVESO BÝT KROK ZA KROKEM
Používat v turečtině sloveso být se podobá skládání puzzle:)
Tak se pojďme podívat jak na to.

Přípony:

+ım,+im,+um,+üm= jsem
+sın,+sin,+sun,+sün= jsi
-  = je
+ız,+iz,+uz,+üz= jsme
+sınız,+siniz,+sunuz,+sünüz= jste
+lar,+ler= jsou (pozor řídí se malou vokální harmonii)


Vezmeme si jako příklad přídavné jméno GÜZEL(pěkný)

První co musím udělat je, že se podívám jaká je poslední samohláska ve slově.¨
V tomto případě to je E.
Musím mít na paměti, že přípony slovesa být se řídí velkou vokální harmonii.Ben güzel+im (Já jsem pěkný/á)
Sen güzel+sin (Ty jsi pěkný/á)
O güzel (On/Ona/Ono je pěkný/á/é)
Biz güzel+iz (My jsme pěkní/pěkné)
Siz güzel+siniz (Vy jste pěkní/pěkné)
Onlar güzel+(ler) (Oni jsou pěkní/Ony jsou pěkné)

píšeme dohromady: güzelim, güzelsin ...
píšeme dohromady: babayım, babasın ...değilim= nejsem
değilsin= nejsi
değil= není
değiliz= nejsme
değilsiniz= nejste
değiller= nejsou

příklad:
(Ben) evli değilim. (Já) nejsem vdaná./(Já) nejsem ženatý.
(Biz) mutlu değiliz. (My) nejsme šťastní.

příklad:
(Sen) evli misin? (Ty) jsi vdaná?/ (Ty) jsi ženatý?
(Siz) mutlu musunuz? (Vy) jste šťastní?


příklad:
(Sen) evli değil misin? (Ty) nejsi vdaná?/(Ty) nejsi ženatý?
(Siz) mutlu değil misiniz? (Vy) nejste šťastní?KOLAY GELSİN!