čtvrtek 18. prosince 2014

pátek 12. prosince 2014

RENKLER/BARVY


PROCVIČUJEME

Děkuji své studentce Veronice za pomoc s vypracováním slovíček :)


česko-tureckyslovensko-tureckyVIDEOKOLAY GELSİN!

úterý 9. prosince 2014

OBSAH INTENZIVNÍHO KURZU TUREČTINY V ANTALYI/ÚNOR 2015
ZAČÁTEČNÍCI
14. 2-19. 2. 2015

-abeceda
-výslovnost
-vokální+konsonantní harmonie
-množné číslo
-přítomný čas -IYOR
-určitý minulý čas -DI
-budoucí čas -(y)AcAK
-přivlastňovací přípony
-pádové příponyMÍRNĚ POKROČILÍ
21. 2-26. 2. 2015

-spojky
-záložky
-stupňování přídavných jmen a příslovcí
-aorist (geniş zaman) -r, -Ar, -Ir
-minulý čas průběhový -Iyor+DU
-rozkazovací způsob 
-opativ
-modální sloveso -(y)Abilmek
-podmiňovací způsob
-iken
-Ip