neděle 9. června 2013

PŘÍTOMNÝ ČAS KROK ZA KROKEM

KLADNÁ VĚTA

vylepšená verze zde: 
  
ZÁPORNÁ VĚTA
OTÁZKA
 OTÁZKA V ZÁPORU

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
İYELİK ZAMİRLERİ

 1. BENİM    BEN+İM     můj, moje, moji
 2. SENİN     SEN+İN     tvůj, tvoje, tvoji
 3. ONUN    O+N+UN     jeho,její


 1. BİZİM     BİZ+İM         náš, naše, naši      
 2. SİZİN      SİZ+İN         š, vaše, vaši
 3. ONLARIN   ONLAR+IN   jejich
PŘIVLASTŇOVACÍ KONCOVKY
İYELİK TAKILARI
 • zkrácené: pro pods. jm. končící na samohláskou
 • plné: pro pods. jm. končící na souhlásku
   ZKRÁCENÉ KONCOVKY


 1.  BENİM /  -M / ÇANTAM / MOJE KABELKA
 2. SENİN /    -N /ÇANTAN /TVOJE KABELKA
 3. ONUN /   -(s)I4 /ÇANTASI /JEJÍ KABELKA 1. BİZİM/  -MIZ4 /ÇANTAMIZ /NAŠE KABELKA
 2. SİZİN/  -NIZ4 /ÇANTANIZ /VAŠE KABELKA
 3. ONLARIN/  -(s)I4 /ÇANTASI /JEJICH KABELKA
 4.                     -LAR-I / ÇANTALARI/JEJICH KABELKY
 5.                     -LER-İ /PENCERELERİ/JEJICH OKNA
 
PLNÉ KONCOVKY


 1.  BENİM/  -IM4 /KADERİM /MŮJ OSUD
 2. SENİN/  -IN4 /KADERİN /TVŮJ OSUD
 3. ONUN/  -I4 /KADERİ /JEHO OSUD


 1. BİZİM/  -IMIZ4 /KADERİMİZ /NÁŠ OSUD
 2. SİZİN/  -INIZ4 /KADERİNİZ /VÁŠ OSUD
 3. ONLARIN/  -I4 /KADERİ /JEJICH OSUD
 4.                    -LER-İ /KADERLERİ/JEJİCH OSUDY
 5.                    -LAR-I / KUŞLARI/JEJİCH PTÁCI

Poslední samohláskou v tureckěm slově je:
A nebo I 
 -IM,-IN,-I,-IMIZ,-INIZ,-I,-LAR-I
 1. BENİM DUVAR+IM
 2. SENİN DUVAR+IN
 3. ONUN DUVAR+I
 1. BİZİM DUVAR+IMIZ
 2. SİZİN DUVAR+INIZ
 3. ONLARIN DUVAR+I 
 4. ONLARIN DUVAR+LAR+I 

E nebo İ 
M,-İN,-İ,-İMİZ,-İNİZ,-İ,-LER-İ

 1. BENİM EV+İM
 2. SENİN EV+İN
 3. ONUN EV+İ

 1. BİZİM EV+İMİZ
 2. SİZİN EV+İNİZ
 3. ONLARIN EV+İ
 4. ONLARIN EV+LER+İ

O nebo U 
-UM,-UN,-U,-UMUZ,-UNUZ,-U,-LAR-I

 1. BENİM TOP+UM
 2. SENİN TOP+UN
 3. ONUN TOP+U

 1. BİZİM TOP+UMUZ
 2. SİZİN TOP+UNUZ
 3. ONLARIN TOP+U
 4. ONLARIN TOP+LAR+I

Ö nebo Ü 
 M,-ÜN,-Ü,-ÜMÜZ,-ÜNÜZ,-Ü,-LER-İ

 1. BENİM MÜDÜR+ÜM
 2. SENİN MÜDÜR+ÜN
 3. ONUN MÜDÜR+Ü

 1. BİZİM MÜDÜR+ÜMÜZ
 2. SİZİN MÜDÜR+ÜNÜZ
 3. ONLARIN MÜDÜR+Ü
 4. ONLARIN MÜDÜR+LER+İ!POZOR!
po připojení -ım4,-ın4,-ı4,-ımız4,ınız4,-ı4 se mění:

Ç-C ağaç(strom)___benim ağacım(můj strom)
K-Ğ bardak(sklenička)___benim bardağım (moje sklenička)
T-D yurt(chata)___benim yurdum(moje chata)
P-B kitap(kniha)___kitabım(moje kniha)

vyjímky:

top___topum (můj míč)
saç___saçım (moje vlasy)
sepet___sepetim (můj košík)
avukat___avukatım (můj advokát)
et___etim (moje maso)
saat___saatım (moje hodinky)
paket___paketim (můj balíček)
nezaket___nezaketim (moje laskavost)  

U mnoha slov končících na-ı,-i,-u,-ü při připojení přivlastňovací koncovky tato koncová samohláska odpadá: 

ağız___ ağzım (moje ústa)
şehir___ şehrim (moje město)
ul___ oğlum (můj syn)
nehir___ nehrim (moje řeka)
alın___ alnım (moje čelo)
burun___ burnum (můj nos)
akıl___ aklım (můj rozum)

HARMONIE/SES UYUMU

HARMONIE
SES UYUMU
V turečtině se neobejdete bez znalosti hláskové harmonie.
Turečtina používá přípony a koncovky. Předpony v ní budete hledat marně.

HARMONIE DVOU SAMOHLÁSEK
İKİ SES UYUMU

Pokud je v poslední slabice tureckého slova obsažena tvrdá samohláska
a, ı, o, u
připojíme příponu nebo koncovku obsahující 'a'.
Pokud je v poslední slabice tureckého slova obsažena měkká samohláska
e, i, ö, ü
připojíme příponu nebo koncovku obsahující 'e'.

POUŽİTÍ
MNOŽNÉ ČÍSLO
-LAR/ -LER
masa+LAR
kapı+LAR
kol+LAR
okul+LAR
leke+LER
pil+LER
kör+LER
küçük+LER

LOKATİV:
-DA, -DE/ -TA, -TE
çanta+DA
ev+DE
kitab+TA
iş+TE

ABLATİV
-DAN, -DEN/ -TAN, -TEN
okul+DAN
ev+DEN
mutfak+TAN
iş+TEN

HARMONIE ČTYŘ SAMOHLÁSEK
DÖRT SES UYUMU

Pokud je v poslední slabice tureckého slova:
A nebo I.......................připojíme příponu nebo koncovku obsahující I
E nebo İ.......................připojíme příponu nebo koncovku obsahujícíİ
O nebo U.....................připojíme příponu nebo koncovku obsahující U
Ö nebo Ü.....................připojíme příponu nebo koncovku obsahující  Ü

POUŽİTÍ
např.
U pomocného slovesa být -DIR4/-TIR4
-dır,-dir,-dur,-dür
-tır,-tir,-tur,tür
U tázacích částic -MI4
-mı,-mi,-mu,-mü
V genitivu -IN4, -NIN4
-ın,-in,-un,-ün
-nın,-nin,-nun,-nün
V akusativu -I4,-YI4
-ı,-i,-u,-ü
-yı,-yi,-yu,-yü
V přivlastňovacích příponách -IM4,-IN4,(s)I4,-IMIZ4,-INIZ4,
-ım,-im,-um,-üm
-ın,-in,-un,-ün
-ı,-i,-u,-ü
-ımız,-imiz,-umuz,-ümüz
-ınız,-iniz,-unuz,-ünüz

aj.

Na začátku vám to může přijít trošku složité, ale časem bez přemýšlení budete pravidlo harmonie v turečtině zvládat s přehledem.

TURECKÁ ABECEDA

TURECKÁ ABECEDA
TÜRK ALFABESİ
DİKY BOHU ZAVEDL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MÍSTO ARABSKÉHO PÍSMA LATİNKU:)
LATİNKA BYLA ZAVEDENA PREZIDENTEM MUSTAFOU KEMALEM 1.11.1928.

Díky téhle změně se nám turečtina učí snadněji :)

a A a araba, anahtar
b B be bin, bina
c C ce cep, cesur
ç Ç çe çay, çamur
d D de deve, damla
e E e eski, elma
f F fe fikir, film
g G ge gemi, gece
ğ Ğ yumuşak ge sağa, kağıt
h H he halı, hava
ı I ı ışık, ılık
i İ i içki, ipek
j J že jel, Japonya
k K ke kelebek, kilim
l L le lokum, laf
m M me mantar, muhtar
n N ne Nurhan, nefes
o O o oda, okumak
ö Ö ö öğrenci, ölmek
p P pe pis, papatya
r R re rüya, Rusya
s S se sakız, sabah
ş Ş še şaka, şal
t T te toprak, toka
u U u uçak, uçmak
ü Ü ü ünlü, ürün
v V ve vergi, vahşi
y Y je yabancı, yalamak
z Z ze zümrüt, ziyaretçi

SAMOHLÁSKY/ SESLİLER

Turečtina má 8 samohlásek
(a, ı, o, u, e, i, ö, ü)

1.MĚKKÉ-İNCE    A, I, O, U
2.TVRDÉ-KALIN    E, İ, Ö, Ü

SOUHLÁSKY/ SESSİZLER

Turečtina má 20 souhlasek
(p, ç, t, k, h, f, s, ş, b, c, d, ğ, g, j, l, m, n, r, v, z)

1.NEZNĚLÉ-TONSUZ P, Ç, T, K, H, F, S, Ş
2.ZNĚLÉ-TONLU B, C, D, Ğ, G, J, L, M, N, R, V, Z

Y- se spojuje s jednotlivými souhláskami

Z celé turecké abecedy se určitě pozastavíte u písmenka 'Ğ' (tzv. yumuşak ge-měkké ge).
Výslovnost 'Ğ' je dvojí:

1.
 NEVYSLOVUJE SE, PRODLUŽUJE PŘEDCHOZÍ SAMOHLÁSKU A DÁVÁ JÍ LEHKÝ HRDELNÍ ODSTÍN.

 • pokud se 'Ğ' nachází mezi dvěma tvrdými samohláskami
BAĞIRMAK
 • mezi tvrdou samohláskou a souhláskou
ÇAĞD
 • po tvrdé samohlásce na konci slova
DAĞ

2.
VYSLOVUJE SE JAKO 'J' S HRDELNÍM ODSTÍNEM.

 • mezi dvěma měkkými samohláskami
DİĞER
 • mezi měkkou samohláskou a souhláskou
EĞLENCE
 • po měkké samohlásce na konci slova
ÇİĞ

POMOCNÍK V HLÁSKOVANÍ:

A - AdanaG - GiresunL - LüleburgasS - Sinop
B - BoluĞ - Yumuşak geM - MuşŞ - Şırnak
C - CeyhanH - HatayN - NiğdeT - Tokat
Ç - Çanakkaleİ - İzmirO - OrduU - Uşak
D - DenizliI - IspartaÖ - ÖdemişÜ - Ünye
E - EdirneJ - JandarmaP - PolatlıV - Van
F - FatsaK - KarsR - RizeY- YozgatZ - Zonguldak