čtvrtek 21. února 2013

PŘIVLASTŇOVACÍ VAZBY/ İZAFET

Slovní spojení dvou podstatných jmen, z nichž první slouží k upřesnění druhého.

· İZAFET 1.TYPU

Vazba označující vlastnictví


· İZAFET 2.TYPU

Vazba označující charakteristiku


· İZAFET 3.TYPU

Vazba označující materiál

İZAFET  1.TYPU
Označuje komu patří předmět, osoba, věc atd.
Do češtiny se překládá přídavným jménem nebo genitivem.
První pods.jm přijímá koncovku genitivu. Druhé pods.jm. sufix 3.os(3.os.j.č. přípony přivlastňovací).
Je-li některý člen vazby v mn.č., přijímá nejprve znak mn.č.
Příklad
MALÍŘŮV OBRAZ
RESSAMIN TABLOSU
KONCOVKY PRO PRVNÍ PODS.JM.

KONCOVKY PRO DRUHÉ PODS.JM.

-IN,-NIN

-I,SI

-İN,-NİN

-İ,Sİ

-UN,NUN

-U,-SU

-ÜN,NÜN

-Ü,SÜ

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU

(-IN,-İN,-UN,-ÜN)

(-I,-İ,-U,-Ü)

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU

POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU

(-NIN,-NİN,-NUN,NÜN)

(-SI,-Sİ,-SU,-SÜ)
Další příklady

Çocuk ilaç-çocuğun ilacı


Koltuk renk-koltuğun rengi
Doktor ad-doktorun adı
Kadın yaş-kadının yaşı
Ev sahip-evin sahibi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! p-b, ç-c, t-d, k-ğ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!Mezi oběma substantivy mohou stát upřesňující slova!!!
Öğretmenin açık defteri.
İZAFET  2.TYPU
Charakterizuje, k čemu slouží předmět-zaměstnání osob, přezdívky,názvy měst,řek,hor atd.
První pods.jm. nepřijímá žádnou koncovku.
Druhé pods.jm. sufix 3.os(3.os.j.č. přípony přivlastňovací).
U 2.typu izafetu nelze vkládat mezi obě substantiva upřesňující slova.
 DĚTSKÝ POKOJ
ÇOCUK ODASI

KONCOVKY PRO PRVNÍ PODS.JM.

KONCOVKY PRO DRUHÉ PODS.JM.


-I,SI


-İ,Sİ


-U,-SU


-Ü,SÜ


POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SOUHLÁSKU


(-I,-İ,-U,-Ü)


POKUD PODS.JM.KONČÍ NA SAMOHLÁSKU


(-SI,-Sİ,-SU,-SÜ)
Další příklady:
Erkek  çorabı-pánské ponožky
Kadın çantası-dámská kabelka
Polis köpeği-policejní pes
POZOR!
V názvech vesnic,měst,ulic,řek,pohoří atd. Je turecký slovosled přesně opačný než český.
Ankara  şehri-město Ankara
Tuna nehri-řeka Dunaj
POZOR!
Stojí-li před izafetovou konstrukcí přivl.zájmeno spojuje se místo sufixu 3.osoby, příslušná koncovka.
YEMEK ODASI-----------BİZİM YEMEK ODAMIZ
İZAFET  3.TYPU
Označuje z čeho je předmět vyroben.
Ani jedno pods.jm. nepřijímá žádné přípony.
U 3.typu izafetu nelze vkládat mezi substantiva upřesňující slova.
Příklad
Demir kapı-železné dveře
Taş köprü-kamenný most
Cam bardak-sklenička

pátek 15. února 2013

DATIV,LOKATIV,ABLATIV


 

POSLEDNÍ SAMOHLÁSKOU VE SLOVĚ JE:
A,I,O,U
-A,-YA,-DA,-TA,-DAN,-TAN
E,İ,Ö,Ü
-E,-YE,-DE,-TE,-DEN,-TEN 

DATIV
Základním významem dativu je vyjadřování působení děje směrem k předmětu
SLOVO KONČÍ NA SOUHLÁSKU
-A/-E
SLOVO KONČÍ NA SAMOHLÁSKU
-YA/-YE

OTÁZKY:
KİME? KOMU?
NEYE?PRO CO?
KAÇA?ZA KOLIK?
NEREYE?KAM?
EVE-DOMŮ
İŞE-DO PRÁCE
OKULA-DO ŠKOLY
BANKAYA-DO BANKY

Končí-li slovo na neznělou souhlásku (f,s,t,k,ç,ş,h,p) a následuje-li koncovka nebo přípona začínající samohláskou, mění se neznělá souhláska na znělou.

P-B  dolap(dolaba)
Ç-C  yargeç(yargece)
T-D  kağıt(kağıda)
K-Ğ  köpek(köpeğe)LOKATİV

Lokativ je vyjádřen koncovkou
-DA/-DE
SLOVO KONČÍCÍ NA NEZNĚLOU SOUHLÁSKU
-TA/-TE
která odpovídá české předložce V/ 6.pád


OTÁZKY:
KİMDE?U KOHO?
NEDE?U ČEHO?
NEREDE? KDE?
NE ZAMAN? KDY?

má 3 významy:

MASADA
1.ve stole
2.na stole
3.u stolu


Končí-li slovo na neznělou souhlásku (f,s,t,k,ç,ş,h,p) přidává se -TA/-TE.

EVDE-DOMA
İŞTE-V PRÁCI
OKULDA-VE ŠKOLE

ABLATIV
Ablativ vyjadřuje vztah oddělování.
-DAN/-DEN
SLOVO KONČÍCÍ NA NEZNĚLOU SOUHLÁSKU
-TAN/-TEN

OTÁZKY:
KİMDEN?OD KOHO?
NEDEN?PROČ?
NEREDEN? ODKUD?
KAÇTAN? ZA KOLIK?
Končí-li slovo na neznělou souhlásku (f,s,t,k,ç,ş,h,p) přidává se -TAN/-TEN.
EVDEN-Z DOMU
İŞTEN-Z PRÁCE
OKULDAN-ZE ŠKOLY