středa 29. května 2013

UTS

UZAKTAN TÜRKÇE SINAVIJedna z dalsich moznosti jak ziskat certifikat z turectiny.

Testuje se v jazykove skole TÖMER za pomoci internetu.


CENA
Uzaktan Türkçe Sınavı(UTS)


A2, B1 düzeyi : 250,00 TL
C1 düzeyi       : 350,00 TL


V TURECKU:

UTS Merkez Yönetimi (Ankara)
Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 18 Kızılay - ANKARA
Telefon: + 90 312 435 97 81/ + 90 312 434 30 90
Fax: + 90 312 433 81 90
eMail: uts@tomer.ankara.edu.tr
Sorumlular: Doç. Dr. M. Ertan GÖKMEN, Ali ÇİÇEK, Bedia AYDOĞAN


A.Ü. TÖMER Taksim Şubesi (İstanbul)
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak No:29 Taksim - İSTANBUL
Telefon: +90 212 249 16 48,+90 212 249 16 49,+90 212 249 16 58
Fax: +90 212 249 25 65
eMail: istanbul@tomer.ankara.edu.tr
Sorumlular: Duygu TURP,Aslıhan YAVUZ


A.Ü. TÖMER İzmir Şubesi (İzmir)
Adres: Kıbrıs Şehitler Caddesi No:55 Alsancak - İZMİR
Telefon: +90 232 464 05 44,+90 232 464 05 47
Fax: +90 232 464 06 48
eMail: izmir@tomer.ankara.edu.tr
Sorumlular: Şefik KIVIRCIK,Esra GÜVEN


A.Ü. TÖMER Bursa Şubesi (Bursa)
Adres: Ulu Mahalle Kıbrıs Şehitler Caddesi No: 101 Osmangazi - BURSA
Telefon: +90 224 250 72 97,+90 224 254 77 47
Fax: +90 224 256 03 03
eMail: bursa@tomer.ankara.edu.tr
Sorumlular: Melike ÜNSAL KILIÇ


A.Ü. TÖMER Antalya Şubesi (Antalya)
Adres: Sinan Mah.Cebesoy Cad. Mehmet Postacıoğlu İş Merkezi No:10 Doğu Garajı - ANTALYA
Telefon: + 90 242 312 50 13
Fax: + 90 242 312 43 75
eMail: antalya@tomer.ankara.edu.tr
Sorumlular: Aysun AKARÇAY


A.Ü. TÖMER Alanya Şubesi (Alanya)
Adres: Saray Mahallesi Borazanlar Sokak No:17
Telefon: Santral: + 90 242 513 44 35 Öğrenci İşleri : Dahili 11 Halkla İlişkiler : Dahili 12, 14 Kütüphane : Dahili 17 Video-DVD Kulüp : Dahili 17
Fax: + 90 242 519 34 01
eMail: alanya@tomer.ankara.edu.tr
Sorumlular: Abdullah BAŞAR,Fahri TURGUT
Yunanistan
 
MİMO TURECKA:
 
 DALSİ PODROBNOSTİ ZDE:  http://www.utstomer.com/Centers.aspx

Yunanistan
İsviçre
İran
Azerbaycan
Almanya
Belçika
İsveç
Rusya
Romanya
Kore
Endonezya
Sırbistan
İtalya
Litvanya
 
 
 

pondělí 27. května 2013

telc - The European Language Certificates

Evropské jazykové certifikáty telc jsou jazykové zkoušky, které jsou vytvářeny a organizovány společností telc GmbH. V současné době nabízí přes padesát různých zkoušek z devíti jazyků po celé Evropě i mimo ni. Jazykové certifikáty telc jsou v mnoha státech uznávané a akreditované zkoušky a slouží jako doklad při studiu, při získávání zaměstnání atd.
telc GmbH je od roku 1995 členem sdružení evropských institucí ALTE (Association of Language Testers in Europe).
Zkoušky telc jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, a tím pádem jsou uznávány i v ČR.
A1 DENEME SINAVI+AUDİO
A2 DENEME SINAVI+AUDİO
B1 DENEME SINAVI+AUDİO
B2 DENEME SINAVI+AUDİO
C1 DENEME SINAVI+AUDİO


HESLO-uztranslations

Poslech Čtení Mluvení Psaní
A1 Porozumění známým slovům a základním frázím týkající se osobního rázu, např. o místě a lidech, které kandidát  zná, a pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Porozumění známým jménům, slovům, velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Dokáže představit sebe a ostatní. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Napsat stručný jednoduchý text na pohlednici. Vyplnit formuláře obsahující osobní údaje do formuláře např. při přihlašování do hotelu.
A2 Porozumění jednoduchým větám a často užívaným slovům k tématům běžného  dne (rodina, práce, okolí) a  zákl. bodům v hlášeních ve veřejném prostoru. Jednoduché texty z prospektů, jídelníček, jízdní řády, jednoduché dopisy z osobního života atd. porozumění všem hlavním bodům. Dorozumění se v běžných situacích všedního dne, vedení nekomplikovaného rozhovoru, schopnost popsat jednoduše svou rodinu, zaměstnání, vzdělání atd. Napsat krátký osobní dopis, zapsat jednoduchou zprávu.
B1 Porozumění všem hlavním bodům jakéhokoliv rozhovoru běžného dne, aktuálním zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu. Delší texty o známých tématech (všední den, zaměstnání), v osobních dopisech popisy citů, pocitů a přání. Běžná komunikace na cestách, vedení rozhovoru bez přípravy  o tématech běžného dne (hobby, práce, aktuální události), popis přání, snů, vyjádření vlastních názorů a plánů, vyprávění obsahu filmu, knihy atd. Napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat své postoje a dojmy.
B2 Porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé tematiky, sledování televizních zpráv, současného dění  a filmů ve spisovném jazyce. Běžné články a zprávy, současná literatura. Spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivní podílení se na diskusi, vyjádření vlastního mínění, kladů  a záporů určitého objektu atd. Napsat podrobnější text o oblastech svého zájmu, osobní i formální dopisy, kde je zřetelné, co je důležité atd.
C1 Porozumění dlouhým složitým textům i bez jasné struktury, kde vztahy nejsou přesně vyjádřeny, bezproblémové sledování televize. Dlouhé složité texty, odborné články a technické instrukce. Plynulé a pohotové vyjadřování, formulování myšlenek a názorů, pružné používání jazyka pro společenské i pracovní účely, podrobný popis složitých témat. Psaní podrobných dopisů, pojednání nebo zpráv o složitých tématech, styl textu je uzpůsoben typu čtenáře.

 TELC V TURECKU:


telc GmbH Liaison Office Turkey

Çiğdem Akkaya
Meydan Sokak Hayran
Apt. No: 4 D: 18
Akatlar-Beşiktaş
34335 İstanbul
Türkiye

Tel: +90 212 352 50-61
Fax:+90 212 352 50-6